Att utbilda sig till alternativ medicinsk terapeut är
verkligen en utbildning i tiden.

Alternativmedicinska Fackskolan drivs i privat regi med mål och inriktning att ge sina elever en gedigen utbildning till en rimlig kostnad. Huvudansvarig för skolan är rektor och lärare Carin Yngvesdotter-Krook. Hon har lång erfarenhet av både den traditionella vården och med utbildning i både homeopati och de alternativa vårdformerna. Carin undervisar i den flesta ämnen. Populära gästföreläsare inbjuds med jämna mellanrum till skolan.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar i första hand till att göra eleverna till bra homeopater, enligt Materia Medica, och till zonterapeuter. Eleverna får även god insikt i hur man kan behandla med alternativa metoder såsom klassisk massage, bindvävsmassage, auriculoterapi, örter och omslag. 40 poäng basmedicin ingår.

Hur studerar du?

Du som elev kommer till skolan en helg varje månad, då du redovisar det du själv studerat under veckorna. Du får även praktisera och lyssna på föreläsningar. Skrivningar i alla ämnen förekommer flera gånger under året.

En av tidigare års avgångsklass