Östbylias Naette Gutten FI UCH NORD V-03 SE UCH Raigen go Liyama Hakuryuusou Raikou Go youda Takadasou
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou
Östbylias Glae Raya NO UCH Chiharu Av Enerhaugen
NO UCH NO VCH NORD V-98 SE UCH Bi Len Tinge Ling
Edeängs Hilda SE UCH Lorini`s Chikamatsu  UCH Chevawn Scarlet Emperor
NO UCH SE UCH Kleivane`s Ha-Ko Yamahime
Edeängs Cheri Explorer`s Inazuma
Explorer`s Etsuko