Zonterapi behandling

Utbildningstiden är ett år räknat med distansutbildningen vilket innebär att vi träffas två dagar varje månad.

Vi övar då på varandra och under sista delen av utbildningstiden när vi börjar bli ”lite varma i kläderna” inbjuds patienter till skolan.

I utbildningen får vi lära oss att titta i ögonen = att göra irisanalys + zonerna i öronen = Auriculotera pi och övar oss därefter att behandla.

Vi talar om sjukdomar och dess behandling. Under någon dag på sommar seminariet åker vi ut och tittar på ängarnas blommor och lär oss om vilka växter som lämpar sig till te omslag och massage oljor. Vi gör även en salva en dag.

Kompendium erhåller du som elev men det blir även förslag till inköp av vissa böcker.

Basmedicinska kunskaper + ämnen. Du läser bland annat anatomi sjukdomar, mikrobiologi och viss homeopati medicin. Det förekommer skrivningar i olika ämnen.

Diplom erhåller de elever vilka blivit godkända i sina prov skriftliga och muntliga. Den elev som p g a sjukdom, eller annan orsak uteblir från seminarium, måste tillgodogöra sig det ”missade seminariet i någon av paralellgrupperna för att erhålla full poäng och diplom.

 

Veckoslutskurser

Alternativ 1: Läran om örter, att göra salvor och oljor.

Alternativ 2: Ansikts- och hand diagnostik.

 sommar kurser kommer att hållas.Örtmedicin från naturen + prova på zonterapi.

Övrigt i anslutning till kurser 

I Bjuråker så har vi vår bygdekonstnär Bror-Erik och dit är det värt att göra ett besök för att beskåda hans konst med älvor och troll och mycket annat, även t ex smycken.

Avgiften är obligatorisk och skall betalas en gång varje månad även om du ej närvarar. Om du tänker sluta på skolan skall detta meddelas senast två månader innan du slutar. Då du är betalningsansvarig för dessa två månader.

Diplom erhåller de elever vilka blivit godkända i sina prov skriftliga och muntliga. Den elev som p g a sjukdom, eller annan orsak uteblir från seminarium, måste tillgodogöra sig det ”missade seminariet i någon av paralellgrupperna för att erhålla full poäng och diplom.

Naturen runt skolan är mycket fin och bjuder på sköna promenader och naturupplevelser.