Som terapeut blir du en tillgång för alla dessa människor som hittills varken rönt förståelse eller radikal behandling inom den traditionella vården. Att hjälpa sina medmänniskor med ett övertygande uppträdande och därigenom stimulera deras livsvilja är härligt. Omsorg och intresse för medmänniskor har alltid en positiv effekt på alla.

För mig är patienten unik och ska botas på det sätt som Samuel Hahnemann menar när han säger: -"Simula similibus curentur", d.v.s. lika botar lika.

Därför finns vi, alternativmedicinska terapeuter, som har tid att lyssna på våra patienter, erbjuda personlig service, behandla och ge medicin utan skadliga biverkningar.